Nieprawidłowe użytkowanie

Podstawowe błędy popełniane przez użytkowników urządzeń grzewczych:

  • używanie urządzeń w innych środowiskach niż woda, np. w kwasie, oleju, powietrzu itp.
  • stosowanie grzałek w bojlerach ze stali nierdzewnej, w wyniku czego następuje proces chemiczny niszczący powłokę grzałki. W urządzeniach zamkniętych ze stali nierdzewnej należy montować anodę magnezową.
  • brak nadzoru nad poziomem wody, którą ogrzewa grzałka. Wyparowanie wody spowoduje przepalenie się grzałki.
  • nie całkowite zanurzenie elementu grzejnego w cieczy
  • nieprawidłowy montaż
  • użytkowanie inne niż z przeznaczeniem grzałki
  • naprawa i modyfikacje przez osoby nieuprawnione
  • uszkodzenia mechaniczne