Instrukcja obsługi

Grzałka łazienkowa RD10

 

Instalacja i użytkowanie

 • grzałkę przed wkręceniem należy uszczelnić dołączoną podkładką gumową
 • jeżeli zachodzi taka potrzeba grzałkę można zamontować poprzez trójnik nyplowy
 • instalować w dolnej części grzejnika w pionowej pozycji elementem grzejnym do góry
 • przy wkręcaniu należy zwrócić uwagę na położenie obudowy, które powinno zapewniać łatwy dostęp do pokrętła
 • grzałkę należy dokręcać „z wyczuciem” odpowiednim kluczem
 • po zamontowaniu grzałki, grzejnik należy wypełnić wodą, odpowietrzyć układ i sprawdzić jego szczelność
 • do prądu podłączać tylko po całkowitym napełnieniu zbiornika wodą

Podłączenie do sieci

Przed podłączeniem grzałki do sieci należy sprawdzić czy grzejnik do którego zainstalowano grzałkę jest całkowicie wypełniony wodą, a cały element grzejny jest w niej zanurzony. Włączyć grzałkę do sieci elektrycznej. Gniazdo do którego będziemy wkładać wtyczkę musi posiadać bolec ochronny. W przypadku wadliwego działania grzałki, należy szybko odłączyć przewód zasilający z gniazda i skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.

Uruchomienie i ustawienie

Załączenie grzałki następuje przez obrót pokrętłem w prawo do momentu zaświecenia się lampki kontrolnej. Sterownik utrzymuje zadaną temperaturę (poniżej danej temperatury minimalnej sterownik załącza urządzenie grzewcze, a wyłącza je po osiągnięciu zadanej temperatury). Wskazane jest aby pracę urządzenia okresowo kontrolować. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem i przesłać grzałkę w celu naprawy. Warunkiem prawidłowej i długotrwałej pracy grzałki jest całkowite zanurzenie elementu grzejnego w wodzie.

Konserwacja

Jakiekolwiek prace związane z konserwacją urządzenia należy przeprowadzać po uprzednim wyjęciu wtyczki z gniazda sieciowego. Obudowę można czyścić miękką wilgotną ściereczką. Niedopuszczalna jest konserwacja środkami żrącymi lub ściernymi. Po całkowitym wyschnięciu czyszczonych powierzchni urządzenie można ponownie włączyć. Bezwzględnie unikać zamoczenia obudowy.

Przy maksymalnym skręceniu pokrętła regulacji temperatury w lewo urządzenie nie grzeje, jedynie zabezpiecza grzejnik przed zamarznięciem wody.
Wszystkie prace związane z montażem i demontażem należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Zabrania się stosowania w sieci wkładek topikowych o wartości wyższej niż 16A. Gniazdo wtykowe musi posiadać sprawny bolec ochronny. Przynajmniej raz w roku i po każdej awarii należy sprawdzić poprawne działanie wtyczki z bolcem ochronnym.

 

 • Nie stosować w zbiornikach ze stali nierdzewnej
 • W celu całkowitego odłączenia zasilania należy wyjąć wtyczkę z gniazdka

 

Grzałka łazienkowa RD20

 

Instalacja i użytkowanie

 • grzałkę przed wkręceniem należy uszczelnić dołączoną podkładką gumową
 • jeżeli zachodzi taka potrzeba grzałkę można zamontować poprzez trójnik nyplowy
 • instalować w dolnej części grzejnika w pionowej pozycji elementem grzejnym do góry
 • przy wkręcaniu należy zwrócić uwagę na położenie obudowy, które powinno zapewniać łatwy dostęp do pokrętła
 • grzałkę należy dokręcać „z wyczuciem” odpowiednim kluczem
 • po zamontowaniu grzałki, grzejnik należy wypełnić wodą, odpowietrzyć układ i sprawdzić jego szczelność
 • do prądu podłączać tylko po całkowitym napełnieniu zbiornika wodą

Podłączenie do sieci

Przed podłączeniem grzałki do sieci należy sprawdzić czy grzejnik do którego zainstalowano grzałkę jest całkowicie wypełniony wodą, a cały element grzejny jest w niej zanurzony. Włączyć grzałkę do sieci elektrycznej. Gniazdo do którego będziemy wkładać wtyczkę musi posiadać bolec ochronny. W przypadku wadliwego działania grzałki, należy szybko odłączyć przewód zasilający z gniazda i skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.

Uruchomienie i ustawienie

Załączenie grzałki następuje przez obrót pokrętłem w prawo do momentu zaświecenia się lampki kontrolnej. Sterownik utrzymuje zadaną temperaturę (poniżej danej temperatury minimalnej sterownik załącza urządzenie grzewcze, a wyłącza je po osiągnięciu zadanej temperatury). Wskazane jest aby pracę urządzenia okresowo kontrolować. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem i przesłać grzałkę w celu naprawy. Warunkiem prawidłowej i długotrwałej pracy grzałki jest całkowite zanurzenie elementu grzejnego w wodzie.

Konserwacja

Jakiekolwiek prace związane z konserwacją urządzenia należy przeprowadzać po uprzednim wyjęciu wtyczki z gniazda sieciowego. Obudowę można czyścić miękką wilgotną ściereczką. Niedopuszczalna jest konserwacja środkami żrącymi lub ściernymi. Po całkowitym wyschnięciu czyszczonych powierzchni urządzenie można ponownie włączyć. Bezwzględnie unikać zamoczenia obudowy.

Wszystkie prace związane z montażem i demontażem należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Zabrania się stosowania w sieci wkładek topikowych o wartości wyższej niż 16A. Gniazdo wtykowe musi posiadać sprawny bolec ochronny. Przynajmniej raz w roku i po każdej awarii należy sprawdzić poprawne działanie wtyczki z bolcem ochronnym.

 

 • Nie stosować w zbiornikach ze stali nierdzewnej
 • W celu całkowitego odłączenia zasilania należy wyjąć wtyczkę z gniazdka

 

Grzałka bojlerowa

 

Instalacja i użytkowanie

 • grzałkę przed wkręceniem należy uszczelnić konopiami (pakułami)
 • instalować w dolnej części zbiornika w pionowej pozycji elementem grzejnym do góry (lub poziomej)
 • grzałkę należy dokręcać „z wyczuciem” odpowiednim kluczem
 • po zamontowaniu grzałki, grzejnik należy wypełnić wodą, odpowietrzyć układ i sprawdzić jego szczelność
 • do prądu podłączać tylko po całkowitym napełnieniu zbiornika wodą

Podłączenie do sieci

Przed podłączeniem grzałki do sieci należy sprawdzić czy grzejnik do którego zainstalowano grzałkę jest całkowicie wypełniony wodą, a cały element grzejny jest w niej zanurzony. Włączyć grzałkę do sieci elektrycznej. Gniazdo do którego będziemy wkładać wtyczkę musi posiadać bolec ochronny. W przypadku wadliwego działania grzałki, należy szybko odłączyć przewód zasilający z gniazda i skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.

Uruchomienie i ustawienie

Załączenie grzałki następuje przez obrót pokrętłem w prawo do momentu zaświecenia się lampki kontrolnej. Sterownik utrzymuje zadaną temperaturę (poniżej danej temperatury minimalnej sterownik załącza urządzenie grzewcze, a wyłącza je po osiągnięciu zadanej temperatury). Wskazane jest aby pracę urządzenia okresowo kontrolować. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem i przesłać grzałkę w celu naprawy. Warunkiem prawidłowej i długotrwałej pracy grzałki jest całkowite zanurzenie elementu grzejnego w wodzie.

Konserwacja

Jakiekolwiek prace związane z konserwacją urządzenia należy przeprowadzać po uprzednim wyjęciu wtyczki z gniazda sieciowego. Obudowę można czyścić miękką wilgotną ściereczką. Niedopuszczalna jest konserwacja środkami żrącymi lub ściernymi. Po całkowitym wyschnięciu czyszczonych powierzchni urządzenie można ponownie włączyć. Bezwzględnie unikać zamoczenia obudowy.

Wszystkie prace związane z montażem i demontażem należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Zabrania się stosowania w sieci wkładek topikowych o wartości wyższej niż 16A. Gniazdo wtykowe musi posiadać sprawny bolec ochronny. Przynajmniej raz w roku i po każdej awarii należy sprawdzić poprawne działanie wtyczki z bolcem ochronnym.

 

 • Nie stosować w zbiornikach ze stali nierdzewnej
 • W celu całkowitego odłączenia zasilania należy wyjąć wtyczkę z gniazdka